Usługi społeczne po nowelizacji

Czego oczy nie widzą, tego sercu nie żal...

Moderator: Janosik

Awatar użytkownika
Ingrid
Posty: 225
Rejestracja: 25 stycznia 2011, o 00:42

Re: Usługi społeczne po nowelizacji

Post autor: Ingrid »

Lub nie stosuje 138o Pzp w ogóle i wówczas stosuje zasady ogólne. 138o nie jest obligatoryjne

kwassny
Posty: 261
Rejestracja: 3 lipca 2014, o 16:42

Re: Usługi społeczne po nowelizacji

Post autor: kwassny »

Dziękuję za odpowiedź.
Też bym tak to widział, niestety mam pewne obawy co w takiej sytuacji może zrobić kontrola, uznając że przecież art. 138p wyraźnie mówi, że max 3 lata i koniec ;)))

@Ingrid
owszem, ale wtedy musiałbym zastosować ściśle art. 138p, czyli umowę na maks. 3 lata.

Awatar użytkownika
Janosik
Administrator
Posty: 16679
Rejestracja: 4 września 2008, o 11:43
Kontakt:

Re: Usługi społeczne po nowelizacji

Post autor: Janosik »

Podpisywanie umów na usługi społeczne na okres dłuższy niż 3 lata jest mało opłacalne. Ja próbowałem robić przetargi na ochronę na 1 i 2 lata i powiem Wam, że w tych przetargach na krótszy okres otrzymywałem niższe ceny ofertowe.

Awatar użytkownika
Ingrid
Posty: 225
Rejestracja: 25 stycznia 2011, o 00:42

Re: Usługi społeczne po nowelizacji

Post autor: Ingrid »

kwassny pisze:
@Ingrid
owszem, ale wtedy musiałbym zastosować ściśle art. 138p, czyli umowę na maks. 3 lata.
Mówiąc zasady ogólne mam na myśli postępowanie o udzielenie zampubl, wg przepisów właściwych względem wartości. A zgodnie z nimi musisz zawrzeć umowę na czas określony (z wyjątkami). A na ponad 4 lata możesz zawrzeć w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych, jeżeli to spowoduje oszczędności....itd. - art. 142.2.

kwassny
Posty: 261
Rejestracja: 3 lipca 2014, o 16:42

Re: Usługi społeczne po nowelizacji

Post autor: kwassny »

Czy w przypadku zamówienia na usługi społeczne zastosowanie ma również art. 6a PZP?
tzn. mając w planie zamówień określony rodzaj usługi społecznej np o łącznej wartości 400 tys euro wydzielam mniejsze zamówienie o wartości poniżej 30 tys euro i mogę nie stosować nawet art. 138o tylko postąpić zgodnie a art. 6a?
Tak bym do tego podszedł, ale ciekawi mnie jeżeli ktoś widzi to inaczej i dlaczego.

Awatar użytkownika
Janosik
Administrator
Posty: 16679
Rejestracja: 4 września 2008, o 11:43
Kontakt:

Re: Usługi społeczne po nowelizacji

Post autor: Janosik »

Dla zamówień na usługi społeczne o wartości 400 tyś euro Zamawiający sam decyduje, czy stosuje przepisy "ogólne" czy też bawi się w zamówienia społeczne zgodnie z przepisami 138o.
W mojej ocenie w obu przypadkach art. 6a znajdzie zastosowanie.

olakostrz
Posty: 487
Rejestracja: 10 września 2008, o 12:04

Re: Usługi społeczne po nowelizacji

Post autor: olakostrz »

Wiem, że do regulaminu na usługi społeczne poniżej 750 000 euro można przenosić zapisy samej ustawy.
Czy zamiast przepisywać przepis można zapisać np. "przepisy art. 17 ustawy stosuje się"

Awatar użytkownika
black_perch
Posty: 3292
Rejestracja: 18 lutego 2009, o 14:18

Re: Usługi społeczne po nowelizacji

Post autor: black_perch »

Apollo pisze:Chyba jednak należałoby to w ten sposób interpretować, że skoro nie ma odesłania, to się nie stosuje, bo w przeciwnym razie po co by robili tyle odesłan w zamowieniach od 750 000€?
A ja się nie zgodzę - spójrz na opinię prawną (nie odpowiedź na pytanie!!!) dotyczącą stanu prawnego przed nowelą - obecna Prezes UZP zdaje się nie zauważać pewnych opinii wydanych za/przez poprzednika. Wg mnie podobieństwo przepisów dotyczących usług niepriorytetowych sprzed noweli do tych po noweli jest zaskakujące (niektóre wręcz są bliźniacze :lol: ) - a najlepszym przykładem są "stary" art. 5a i "nowy" art. 138o. Treść praktycznie tożsama - za to ich interpretacje znajdują się na swoich antypodach ;)
"(...)Należy pamiętać, że do ustawy Pzp nie została wprowadzona regulacja przewidująca generalne wyłączenie stosowania jej przepisów do zamówień udzielanych na podstawie postępowania określonego przez zamawiającego na podstawie art. 5a ustawy Pzp. W konsekwencji, do udzielania zamówień na usługi niepriorytetowe w oparciu o art. 5a ust. 2 – 4 ustawy Pzp, odpowiednie zastosowanie mają te przepisy ustawy Pzp, które nie zostały zastąpione w sposób odmiennie regulujący daną kwestię przepisami art. 5a. Przykładowo, w przypadku kiedy zamawiający zdecyduje się na udzielenie zamówienia w sposób wskazany w art. 5a nie mają zastosowania art. 11 oraz 12 ustawy Pzp dotyczące ogłoszeń ponieważ art. 5a zawiera odmienne reguły dotyczące publikacji ogłoszeń. Ponadto, do zamówień tych mają zastosowanie te przepisy ustawy Pzp, których stosowanie nie jest wyłączone z uwagi na istotę lub cel instytucji unormowanych w art. 5a ustawy Pzp.(...)"
Mnie bardziej przekonuje stara interpretacja...
Nr GG 38397957

Awatar użytkownika
Ingrid
Posty: 225
Rejestracja: 25 stycznia 2011, o 00:42

Re: Usługi społeczne po nowelizacji

Post autor: Ingrid »

Ingrid pisze:
27 października 2016, o 15:39
Owszem UZP wywodzi, że nie ma odwołań, bo nie ma odesłania.

Teza może śmiała, ale czemu nie? Skoro Pzp określa, że odwołanie przysługuje poniżej 11.8, a rozporządzenie, o którym mowa w 11.8 określa wartość dla społecznych, to literalne zestawienie przepisów nie pozostawia wątpliwości. Jeśli korzystasz z ust. 2-4 i opisujesz przedmiot zamówienia a na opis przysługuje poniżej kwot z 11.8 odwołanie to ja bym się odwołała.

Nie powinno UZP domniemywać, że nie ma odwołania bo nie ma odesłania do Działu VI. Przepis powinien określać, że "przepisów działu VI nie stosuje się"
A poza tym pytania i odpowiedzi UZP powstały przez rozporządzeniem ministra rozwoju w sprawie kwot.
No i muszę sobie pogratulować i przyznać rację :)

Sygn. akt KIO 1127/17 Krajowa Izba Odwoławcza, rozpatrzyła merytorycznie odwołanie wniesione w postępowaniu na usługi społeczne o wartości nieprzekraczającej 750 tys. euro, uznając iż zamawiający wadliwie unieważnił takie postępowanie w oparciu o art. 93 ust. 1 pkt 7 Pzp, gdyż nie wykazano przesłanek unieważnienia, o których mowa w tym przepisie.

A dalej Sąd Okręgowy w Olsztynie w Postanowieniu z dnia 2017-08-25, IX Ca 807/17 do zaskarżonego przez Prezesa UZP wyroku KIO 1127/17:

Zdaniem Sądu Okręgowego, nie sposób wyobrazić sobie sytuacji, w której sposób wydatkowania środków publicznych (w niniejszej sprawie 464.666,66 zł), zostałby całkowicie wyłączony spod jakiejkolwiek kontroli. Przyjęcie powyższego stanowiska, stoi w całkowitej sprzeczności z przepisem art. 180 ust. 1 ustawy P.z.p., który - co do zasady - dopuszcza zaskarżalność niezgodnych z przepisami ustawy czynności (bądź zaniechań) zamawiającego. Wyjątki w tym zakresie, przewiduje jedynie ust. 2 tego przepisu, który - mając zasadnicze znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy - zostanie szczegółowo omówiony w dalszej części rozważań.
Należy mieć także na uwadze, że żaden z przepisów działu VI ustawy P.z.p. (ani sam przepis art. 138o), nie wyłącza stosowania przepisów o ochronie prawnej w odniesieniu do jakiegokolwiek postępowania uregulowanego w ustawie. Jak zostało wyżej zasygnalizowane, wyjątki w tym przedmiocie przewiduje natomiast art. 180 ust. 2 ustawy P.z.p. - jednakże przepis ten ogranicza prawo do korzystania z środków ochrony prawnej tylko ze względu na wartość zamówienia - a nie charakter postępowania
Zgodnie z przywołanym art. 180 ust. 2 ustawy P.z.p., jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy P.z.p., odwołanie przysługuje wyłącznie wobec następujących czynności: wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania o cenę, określenia warunków udziału w postępowaniu, wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia, odrzucenia oferty odwołującego, opisu przedmiotu zamówienia, wyboru najkorzystniejszej oferty.

Przepisami wydanymi na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy P.z.p., jest Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których uzależniony jest obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej.

Zgodnie z § 1 pkt. 5 powyższego rozporządzenia, ogłoszenia dotyczące zamówień publicznych przekazuje się Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej, jeżeli wartość zamówień na usługi społeczne i inne szczególne usługi jest równa lub przekracza wyrażoną w złotówkach równowartość kwoty 750.000 euro - w przypadku zamówień innych niż zamówienia sektorowe lub zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa.

Z powyższego wynika, że bezspornie wartość zamówienia w niniejszej sprawie jest niższa niż 750.000 euro (111.300,07 euro).
Zatem dla stwierdzenia uprawnienia do wniesienia przez wykonawcę odwołania w niniejszej sprawie należy ocenić, czy zaskarżona czynność zamawiającego mieści się w katalogu określonym w przepisie art. 180 ust. 2 ustawy P.z.p.

Apollo
Posty: 1262
Rejestracja: 2 października 2008, o 13:37

Re: Usługi społeczne po nowelizacji

Post autor: Apollo »

"Należy mieć także na uwadze, że żaden z przepisów działu VI ustawy P.z.p. (ani sam przepis art. 138o), nie wyłącza stosowania przepisów o ochronie prawnej w odniesieniu do jakiegokolwiek postępowania uregulowanego w ustawie"

Idąc tym tokiem rozumowania 138o nie wyłącza również stosowania innych przepisów, np. art. 17/18/22/24/29/93..., a czy w tym momencie, skoro nie ma wyłączenia musimy je stosować??? :roll: Nadal uważam, że odwołanie nie przysługuje.

Grzegorz B.
Posty: 5632
Rejestracja: 4 września 2008, o 12:09
Kontakt:

Re: Usługi społeczne po nowelizacji

Post autor: Grzegorz B. »

17/18/itd. załatwia art. 138o ust. 1 Pzp. Ale środki ochrony prawnej to inna bajka, a nie przepisy, które stosuje zamawiający :)
Grzegorz Bednarczyk w szponach zamówień

Awatar użytkownika
Ingrid
Posty: 225
Rejestracja: 25 stycznia 2011, o 00:42

Re: Usługi społeczne po nowelizacji

Post autor: Ingrid »

Jak dla mnie to fantastyczna wiadomość, nie tylko dla satysfakcji własnej, ale - i mówię to jako zamawiacz - nie wyobrażam sobie, żeby usługa o wartości 3-4 mln zł przeszła bez możliwości zakwestionowania przez wykonawców konkurentów w postępowaniu (już nawet niech będzie, że nie działań zamawiacza).

Apollo
Posty: 1262
Rejestracja: 2 października 2008, o 13:37

Re: Usługi społeczne po nowelizacji

Post autor: Apollo »

Grzegorz B. pisze:
26 października 2017, o 14:34
17/18/itd. załatwia art. 138o ust. 1 Pzp.
Załatwia i nie załatwia. Zasadę obiektywizmu można zastosować, i w ogóle nie patrzeć na art. 17.

Awatar użytkownika
robus88
Posty: 2
Rejestracja: 7 września 2017, o 16:08

Re: Usługi społeczne po nowelizacji

Post autor: robus88 »

Cześć wszystkim. Odwołanie zostało dziś w biegu złożone. Zobaczymy czy Izba odrzuci odwołanie, czy też stanie po stronie MŚP. Dam znać, jeżeli Was interesuje dalszy bieg sprawy.

Awatar użytkownika
Ingrid
Posty: 225
Rejestracja: 25 stycznia 2011, o 00:42

Re: Usługi społeczne po nowelizacji

Post autor: Ingrid »

robus88 pisze:
30 października 2017, o 16:53
Cześć wszystkim. Odwołanie zostało dziś w biegu złożone. Zobaczymy czy Izba odrzuci odwołanie, czy też stanie po stronie MŚP. Dam znać, jeżeli Was interesuje dalszy bieg sprawy.
Koniecznie daj znać. :)

Awatar użytkownika
robus88
Posty: 2
Rejestracja: 7 września 2017, o 16:08

Re: Usługi społeczne po nowelizacji

Post autor: robus88 »

Niestety - pomimo tego, iż KIO uznało sprawę za skomplikowaną i orzekało trzech arbitrów, to uzasadnienia merytorycznego było zaledwie stronę. Przepisano praktycznie opinię Pani Prezes UZP. Odwołanie postanowieniem odrzucono na podstawie art. 189 ust. 2 pkt 1. Także zamknięto drogę MŚP dla wnoszenia odwołań w przetargach na 3 mln zł. - sygn. akt KIO 2283/17

ODPOWIEDZ