Milionowe przetargi na ochronę jednak bez wymogu zatrudnienia na umowę o pracę?

Czego oczy nie widzą, tego sercu nie żal...

Moderator: Janosik

ODPOWIEDZ
Awatar użytkownika
Janosik
Administrator
Posty: 16679
Rejestracja: 4 września 2008, o 11:43
Kontakt:

Milionowe przetargi na ochronę jednak bez wymogu zatrudnienia na umowę o pracę?

Post autor: Janosik »

Ostatnia nowelizacja przepisów usunęła podział usług określony w art. 5 ust. 1 ustawy, czyli usługi o charakterze priorytetowym i niepriorytetowym. W to miejsce został wprowadzony nowy rodzaj usług nazwany usługami społecznymi.

Katalog usług społecznych został określony w załączniku XIV do dyrektywy 2014/24/UE oraz załączniku XVII do dyrektywy 2014/25/UE.

Ustawa Pzp w dziale III rozdziale 6 zawiera przepisy, które należy stosować do zamówień społecznych i innych szczególnych usług. Zgodnie z art. 138g ust. 1 przepisy niniejszego rozdziału stosuje się do zamówień na usługi społeczne i inne szczególne usługi, jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza wyrażona w złotych równowartość kwoty:
1) 750 000 euro – w przypadku zamówień innych niż zamówienia sektorowe lub zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa;
2) 1 000 000 euro – w przypadku zamówień sektorowych.

Zgodnie z treścią art. 138o, jeżeli wartość zamówienia na usługi społeczne jest mniejsza niż kwoty określone w art. 138g ust. 1, zamawiający może udzielić zamówienia stosując przepisy ust. 2-4, czyli:
Art. 138o

2. Zamawiający udziela zamówienia w sposób przejrzysty, obiektywny i niedyskryminujący.
3. Zamawiający zamieszcza na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej, a jeżeli nie ma strony podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej, na stronie internetowej, ogłoszenie o zamówieniu, które zawiera informacje niezbędne z uwagi na okoliczności jego udzielenia, w szczególności:
1) termin składania ofert uwzględniający czas niezbędny do przygotowania i złożenia oferty;
2) opis przedmiotu zamówienia oraz określenie wielkości lub zakresu zamówienia;
3) kryteria oceny ofert.
4. Niezwłocznie po udzieleniu zamówienia zamawiający zamieszcza na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej, a jeżeli nie ma strony podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej na stronie internetowej, informację o udzieleniu zamówienia, podając nazwę albo imię i nazwisko podmiotu, z którym zawarł umowę w sprawie zamówienia publicznego. W razie nieudzielenia zamówienia zamawiający
niezwłocznie zamieszcza na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej, a jeżeli nie ma strony podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej na stronie internetowej, informację o nieudzieleniu zamówienia.
Jedną z usług, które w chwili obecnej zostały zakwalifikowane jako usługi społeczne są czynności polegające na ochronie osób i mienia, czyli tzw. „usługi ochrony”.

Próg wskazany w art. 138g ust. 1 ustawy Pzp w wysokości 750 000 euro jest wartością, która przez duże grono zamawiających jest raczej nieosiągalną, dlatego też większość zamawiających realizując zamówienia na usługę ochrony będzie miała do wyboru:
1) przeprowadzić postępowanie na zasadach ogólnych, czyli jako „normalne” zamówienie,
czy też
2) zastosować procedurę uproszczoną, która określona została w art. 138o ust. 2-4 Pzp?
Jeżeli zamawiający wybierze opcję nr 2, czyli stosowanie przepisów właściwych dla zamówień na usługi społeczne to … już nie musi martwić się o przestrzeganie przepisów nakazujących wprowadzenie innego kryterium niż cena oraz przede wszystkim nie musi stawiać wymogu zatrudniania na umowę o pracę osób wykonujących wskazane czynności. :lol:

Pierwsza okoliczność jest bardzo kusząca, jednak zapewne szalę przeważy okoliczność nr 2, która dotyczy konieczności stawiania wymogu zatrudnienia na umowę o pracę, który to wymóg w kontekście „zanonimisowanych” dokumentów potwierdzających zatrudnienie osób na umowę o pracę stał się lekko … niepoważny.

Czyli opinia UZP, że wymóg zatrudnienia na umowę o pracę dotyczy się w szczególności usług ochroniarskich i sprzątania powinna zostać zaktualizowana o stwierdzenie, że ... jeżeli nie są to usługi społeczne o wartości mniejszej niż kwoty określone w art. 138g ust. 1 ustawy Pzp., czyli aż 3 131 175, 00 zł netto.

Reasumując:
1. Jesteś zamawiającym, który realizuje zamówienia na usługę ochrony o wartości poniżej progu określonego w art. 138g ust. 1,
2. Nie wiesz jakie dodatkowe kryterium (oprócz) ceny?
3. Nie chcesz stawiać wymogu zatrudnienia na umowę o pracę?

Skorzystaj z dobrodziejstwa, jakie daje art. 138o :-)

... a może jednak wymóg zatrudnienia na umowę o pracę jest wymogiem bezwzględnie obowiązującym? :?

Awatar użytkownika
Ingrid
Posty: 225
Rejestracja: 25 stycznia 2011, o 00:42

Re: Milionowe przetargi na ochronę jednak bez wymogu zatrudnienia na umowę o pracę?

Post autor: Ingrid »

Janosik pisze:
... a może jednak wymóg zatrudnienia na umowę o pracę jest wymogiem bezwzględnie obowiązującym? :?
Absolutnie nie jest.

Moim zdaniem, skoro UZP wywodzi, że odwołanie na małe usługi społecznenie przysługuje , bo nie ma odeslania tak jak dla tych powyżej progów, to również dla u.społ. poniżej progów nieprzewidziane jest odesłanie do przepisów art. 29.3a. tak jak jest to w dużych - przepis art. 138m odsyła do art. 29, a co za tym idzie do art. 29.3a.
Ergo-w małych nie stosuje się art. 29, a więc i obowiązku zatrudniania na umowy o pracę, chyba, że zamawiający ma taką wolę.

Awatar użytkownika
Janosik
Administrator
Posty: 16679
Rejestracja: 4 września 2008, o 11:43
Kontakt:

Re: Milionowe przetargi na ochronę jednak bez wymogu zatrudnienia na umowę o pracę?

Post autor: Janosik »

Czyli zamówienia o wartości 3 milionów udzielane będą na podstawie regulaminu i ogłoszenia zamieszczonego tylko w bipie ... a jak nie ma to na dowolnej stronie www...
Aż się prosi o ...

Awatar użytkownika
Ingrid
Posty: 225
Rejestracja: 25 stycznia 2011, o 00:42

Re: Milionowe przetargi na ochronę jednak bez wymogu zatrudnienia na umowę o pracę?

Post autor: Ingrid »

Nie mają charakteru transgranicznego. A zatem UE je olewa, a co już zrobi kraj członkowski to niech on się martwi. Nikt nie zabronił krajom członkowskim stworzenia swoich krajowych reguł dla zamówień poniżej 750/1mln. Nasz ustawodawca namiąchał tak w przepisach o usługach społecznych, że to się kupy nie trzyma, ale za to pominął szczegółowe regulacje dla tych zamówień :-).
A może to wynik zaufania dla organów państwa, że już wyszkoleni przez tyle lat nie zrobią niczego głupiego, czemu nie spojrzysz na to w ten sposób?

Awatar użytkownika
Janosik
Administrator
Posty: 16679
Rejestracja: 4 września 2008, o 11:43
Kontakt:

Re: Milionowe przetargi na ochronę jednak bez wymogu zatrudnienia na umowę o pracę?

Post autor: Janosik »

To w takim razie szkoda, że w ustawie nie znalazł się odpowiedni przepis, np. w art. 4 pkt 8, czyli
Ustawy nie stosuje się do zamówień i konkursów, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro oraz zamówień, których przedmiotem są usługi społeczne, których wartość nie przekracza kwot określonych w art. 138g ust. 1 pkt 1.

Awatar użytkownika
Ingrid
Posty: 225
Rejestracja: 25 stycznia 2011, o 00:42

Re: Milionowe przetargi na ochronę jednak bez wymogu zatrudnienia na umowę o pracę?

Post autor: Ingrid »

Ja też żałuję

Awatar użytkownika
Janosik
Administrator
Posty: 16679
Rejestracja: 4 września 2008, o 11:43
Kontakt:

Re: Milionowe przetargi na ochronę jednak bez wymogu zatrudnienia na umowę o pracę?

Post autor: Janosik »

UZP potwierdził, że dla zamówień publicznych na usługę ochrony zamawiający nie ma obowiązku stosowania przepisów o innym niż cena kryterium oceny ofert oraz nie musi stawiać wymogu zatrudnienia na umowę o pracę :-)
Czyli każdy sam teraz zdecyduje, czy zamawiać usługę drożej, czy taniej...

Gazeta Prawna

Awatar użytkownika
Max
Posty: 4273
Rejestracja: 15 kwietnia 2010, o 22:14

Re: Milionowe przetargi na ochronę jednak bez wymogu zatrudnienia na umowę o pracę?

Post autor: Max »

Gratulacje wodzu takiego spostrzeżenia, że aż do gazety poszło :)

Awatar użytkownika
Janosik
Administrator
Posty: 16679
Rejestracja: 4 września 2008, o 11:43
Kontakt:

Re: Milionowe przetargi na ochronę jednak bez wymogu zatrudnienia na umowę o pracę?

Post autor: Janosik »

Tu trzeba raczej płakać, bo jak prawdą okaże się moje kolejne spostrzeżenie, to cały misterny plan ze społecznymi zmianami w Pzp pójdzie w .... :-)

ODPOWIEDZ