Kryterium oceny ofert - 100% cena

Czego oczy nie widzą, tego sercu nie żal...

Moderator: Janosik

ODPOWIEDZ
onomatopeja
Posty: 113
Rejestracja: 17 września 2015, o 12:41

Kryterium oceny ofert - 100% cena

Post autor: onomatopeja »

Czy zgodne z Pzp będzie ustalenie kryterium oceny ofert (usługi społeczne - ochrona) 100% cena, gdzie Zamawiający ustala w tym kryterium coś takiego?

Kryterium 100% cena skonstruowane w ten sposób:
IX. OPIS SPOSOBU OCENY OFERTY:
1. Do oceny zostaną dopuszczone oferty spełniające wszystkie wymagania SIWZ.
2. Ocena ofert zostanie przeprowadzona poprzez analizę kryteriów określonych w pkt X SIWZ - Ocenie podlegać będzie:
a) cena jednostkowa netto za 1rbh świadczenia usługi w przeliczeniu na szacowaną ilość godzin w okresie 36 miesięcy trwania umowy
b) gwarantowana procentowa wysokość upustu – stanowiąca zobowiązanie Wykonawcy do wystawienia zaświadczenia zezwalającego na dokonanie przez Zamawiającego odpisu na PFRON w całym okresie obowiązywania umowy
3. Cena oferty musi być kompletna, jednoznaczna i obejmować wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz wymaganiami określonymi w SIWZ i wszystkich załącznikach do SIWZ.
4. Cena może być podana w jednej z wymienionych walut: PLN
5. Ocenie podlegać będzie cena netto oferty. Jeżeli zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do obowiązku podatku u Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrz-wspólnotowego nabycia towarów, Wykonawca podaje jedynie wartość netto, a Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej wartości podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

X. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY/ ORGANIZATOR POSTĘPOWANIA BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW:
1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium cena – stanowi 100% wagi
2. Zamawiający będzie dokonywał oceny ofert według poniższych zasad:
2.1 Przy dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty będzie wykorzystywana wartość określona w pkt. IX ppkt. 5 ust. a) pomniejszona o wartość z ust. b)
2.2 W przypadku braku gwarantowanej wartości ulgi na PFRON oferowanego przez
Wykonawcę do formularza oferty należy wprowadzić liczbę procentową 0.

Awatar użytkownika
Ingrid
Posty: 225
Rejestracja: 25 stycznia 2011, o 00:42

Re: Kryterium oceny ofert - 100% cena

Post autor: Ingrid »

Przepisy dotyczące usług społecznych poniżej progu, o którym mowa w art. 138g Pzp nie nakazują stosowania kryteriów określonych przepisami Pzp, a zatem zasada obowiązkowych min 40% na kryteria pozacenowe również nie obowiązuje.
Choć ja bym się zastanowiła nad zasadnością kryterium ceny 100% przy usługach ochrony. Raczej pożonglowałabym innym i kryteriami, tak aby uzyskać usługę dla mnie najlepszą (no, chyba, że opz przewidział wszystko co trzeba).
Co do samego zapisu to chyba tam powinna być mowa o pkt 2 a nie 5?
Nie wydaje mi się poprawnie sformułowany algorytm. Nie można od ceny jednostkowej (lit a) odejmować upustu dla całego okresu realizacji zamówienia. Wyjdzie wartość ujemna!
Ocenie powinniście poddać wartość oferty ogółem.

Grzegorz B.
Posty: 5632
Rejestracja: 4 września 2008, o 12:09
Kontakt:

Re: Kryterium oceny ofert - 100% cena

Post autor: Grzegorz B. »

Ingrid pisze:
5 kwietnia 2017, o 14:09
Nie wydaje mi się poprawnie sformułowany algorytm. Nie można od ceny jednostkowej (lit a) odejmować upustu dla całego okresu realizacji zamówienia. Wyjdzie wartość ujemna!
Opust jest wyrażony w procentach, więc niezależnie od jakiej ceny od odejmiemy, to odejmiemy właściwą wartość :)
Grzegorz Bednarczyk w szponach zamówień

Awatar użytkownika
Janosik
Administrator
Posty: 16679
Rejestracja: 4 września 2008, o 11:43
Kontakt:

Re: Kryterium oceny ofert - 100% cena

Post autor: Janosik »

Ingrid pisze:
5 kwietnia 2017, o 14:09
Nie można od ceny jednostkowej (lit a) odejmować upustu dla całego okresu realizacji zamówienia.
Widać w szkole nie uważało się na lekcjach matematyki :-)

Awatar użytkownika
Ingrid
Posty: 225
Rejestracja: 25 stycznia 2011, o 00:42

Re: Kryterium oceny ofert - 100% cena

Post autor: Ingrid »

Grzegorz B. pisze:
6 kwietnia 2017, o 08:40
Ingrid pisze:
5 kwietnia 2017, o 14:09
Nie wydaje mi się poprawnie sformułowany algorytm. Nie można od ceny jednostkowej (lit a) odejmować upustu dla całego okresu realizacji zamówienia. Wyjdzie wartość ujemna!
Opust jest wyrażony w procentach, więc niezależnie od jakiej ceny od odejmiemy, to odejmiemy właściwą wartość :)
Rzeczywiście, nie zauważyłam, że jest podany w %.
Widać w szkole nie uważało się na lekcjach matematyki :-)
Zaiste Twój żart z pewnością pomógł Onomatopei w rozstrzygnięciu problemu. :roll:

ODPOWIEDZ