Usługi społeczne - pstryczek w nos Wykonawcom?

Czego oczy nie widzą, tego sercu nie żal...

Moderator: Janosik

ODPOWIEDZ
Awatar użytkownika
wena
Posty: 3
Rejestracja: 22 grudnia 2014, o 12:09

Usługi społeczne - pstryczek w nos Wykonawcom?

Post autor: wena »

Opiszę sytuację jaka wystąpiła:
Zamawiający ogłasza przetarg na usługę społeczną (art. 138o) - usługi ochrony.
W rozdziale pn. "Krótki opis przedmiotu zamówienia" opisuje "Usługa ochrony", która polegać ma na:
1. Fizyczna ochrona mienia realizowana przez jednego pracownika ochrony siedziby Zamawiającego
2. Usługi ochrony mienia w formie monitorowania poprzez podłączenie się do lokalnego systemu alarmowego Zamawiającego w jego siedzibie.
Określa okres, w którym realizowane będzie zamówienie - 30 miesięcy

Następnie w SEKCJI III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
Dokumenty potwierdzające wymagania przedmiotowe stawiane przez Zamawiającego przedmiotowi zamówienia wg art. 25 ust. 1 pkt. 2 u PZP - Zamawiający będzie żądał:
1. Oświadczenie o posiadaniu nie mniej niż 15-letniego doświadczenia w zakresie usług będących przedmiotem zamówienia.
2. Oświadczenie i udokumentowanie posiadania zaplecza technicznego i osobowego na terenie Trójmiasta ..pozwalającego na realizację
zamówienia:
A. posiadanie nie mniej niż 2 centrów nadzoru nad patrolami,
B. posiadanie nie mniej niż 8 grup patrolowo-interwencyjnych w dzień i w nocy,
C. posiadanie nie mniej niż 10 specjalnie oznakowanych samochodów patrolowych,
D. posiadanie nie mniej niż 4 oznakowanych samochodów do przewozu gotówki (pieniędzy),
E. posiadanie dostępnego natychmiast dla klientów urządzenia przeznaczonego do podłączenia się do lokalnych systemów alarmowych z systemem
komunikatora GSM Wykonawcy.
3. Oświadczenie i udokumentowanie dysponowania na terenie Trójmiasta ..osobami uprawnionymi i wykwalifikowanymi do wykonywania działalności ochrony, znającymi wszelkie zagadnienia dotyczące przedmiotu zamówienia:
A. dysponowanie nie mniej niż 110 kwalifikowanymi pracownikami ochrony fizycznej,
B. skreślono,
C. dysponowanie nie mniej, niż 5 pracownikami kwalifikowanymi technicznymi,
D. zatrudnianie zgodnie z Kodeksem Pracy lub na podstawie umów cywilno-prawnych łącznie nie mniej niż 200 pracowników (w osobach).
4. Oświadczenie o posiadaniu wdrożonego system jakości oraz załączenie kopii ważnego certyfikatu jakości dot. systemów zapewnienia jakości
opartego na odpowiednich normach europejskich (np. ISO 9001:2000, ISO/TS 16949, ISO 14001, PN-N-18001, ISO 27001, AQAP 2110:2003, AQAP
2120:2003, OHSAS 18001).

Jako Wykonawca zainteresowany złożeniem oferty skierowaliśmy do Zamawiającego pismo z prośbą o wyjaśnienie i zmianę zapisów SIWZ:
1) Dlaczego Wykonawca „musi posiadać nie mniej niż 2 centra nadzoru nad patrolami? – jedno centrum nadzoru nad patrolami w dobie obecnych rozwiązań technicznych (systemy GPS-GPRS) może nadzorować kilkaset pojazdów a obecnie żadna firma ochrony w Polsce nie dysponuje 2 centrami nadzoru nad patrolami. Wnosimy o wykreślenie tego zapisu z SIWZ
2) Dlaczego Wykonawca „musi posiadać nie mniej niż 8 grup patrolowo-interwencyjnych w dzień i w nocy dla ewentualnego hipotetycznego wsparcia ochrony jednego posterunku i weryfikacji przyczyny alarmu jednego systemu alarmowego? – jedna grupa patrolowo interwencyjna z uwagi na koszt wynagrodzenia i zgodnie z obecnie kształtującymi się cenami na rynku usług obsługuje ok. 600 klientów.
3) Dlaczego Wykonawca „musi posiadać nie mniej niż 10 specjalnie oznakowanych samochodów patrolowych dla zabezpieczenia ochrony jednego posterunku i jednego systemu alarmowego?
4) Dlaczego Wykonawca „musi posiadać nie mniej niż 4 oznakowane samochody do przewozu gotówki (pieniędzy)?. – W ramach zamówienia nie występuje usługa konwojowania, inkasa wartości pieniężnych.

oraz

1) Dlaczego Wykonawca musi dysponować dla zabezpieczenia jednego posterunku ochrony nie mniej niż - wersja pierwotna (85 pracownikami z licencją pracownika ochrony fizycznej pierwszego stopnia i nie mniej niż 25 pracownikami z licencją pracownika ochrony fizycznej drugiego stopnia) - zmieniona przez Zamawiającego w trakcie na wersję jak wyżej w pkt 3A, kiedy dla zabezpieczenia takiego posterunku wymagana jest liczba 4 pracowników zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy i jednego w wymiarze ¾ etatu?
2) Dlaczego Wykonawca musi dysponować dla włączenia do monitorowania jednego systemu alarmowego nie mniej, niż 5 pracowników z licencją pracownika zabezpieczenia technicznego, kiedy dla realizacji tego wystarczy jedna osoba która w czasie max. 1 godziny wykona jednorazowo przyłączenie systemu?.
3) Dlaczego Wykonawca musi wykazać iż zatrudnia zgodnie z Kodeksem Pracy lub na podstawie umów cywilno-prawnych łącznie nie mniej niż 200 pracowników (w osobach), kiedy łączna liczba osób, które realizować będą zamówienie nie przekracza wliczając operatorów Centrum Monitorowania i Grup patrolowo interwencyjnych 14 osób a liczba osób zatrudnionych przy realizacji bezpośredniej ochrony fizycznej obiektu to max. 5 osób?

W odpowiedzi na nasz wniosek i tożsame wnioski kilku innych Wykonawców Zamawiający w całości odrzucił wnioski odpowiadając iż:

cyt. "Wymagania stawiane Wykonawcom w SIWZ dotyczące posiadania wysokiego potencjału do wykorzystania przy realizacji zamówienia, dają Zamawiającemu gwarancję należytego i na wysokim poziomie wykonania usługi. Doświadczenia Zamawiającego z lat ubiegłych związanych z zamówieniami dotyczącymi usługi ochrony mienia potwierdzają słuszność zapisów SIWZ w niniejszym postępowaniu. Zamawiający dodatkowo podkreśla że z orzecznictwa Zespołu Arbitrów UZP wynika że rygorystyczne wymagania w stosunku do Wykonawców nie są jednoznaczne z naruszeniem zasady uczciwej konkurencji. Wskazanie w SIWZ wymogów technicznych wymaganych od Wykonawcy trudnych do spełnienia przez ewentualnych Wykonawców nie stanowi dostatecznej podstawy do uznania, że wymagania te określone zostały w sposób naruszający zasady wynikające z art. 7 ust. 1, art. 22 ust. 2 oraz art 29 ust. 2 ustawy PZP. Zamawiający nie możne dostosowywać SIWZ do warunków technicznych wygodnych dla poszczególnych wykonawców, obniżając wymagania w odniesieniu do swoich potrzeb. Przyjęcie takiej tezy prowadziłoby do konieczności ciągłej zmiany wymagań i w konsekwencji dopuszczenia do postępowania wykonawców, którzy nie gwarantują usług odpowiedniej jakości. Próba, bowiem ustalania wymagań zawartych w SIWZ przez Wykonawców a nie przez Zamawiającego prowadzi do zachwiania równowagi pomiędzy poszczególnymi wykonawcami i w konsekwencji naruszenia przepisu art./ 3 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji".

Jako podsumowanie tej procedury przetargowej wspomnę mimochodem, iż w ramach przeprowadzanych czterokrotnie przez tego Zamawiającego procedur wyboru Wykonawcy usług ochrony w latach 2006, 2009, 2014 i 2017 składano zawsze tylko jedną ofertę przez Wykonawce który od 2006 r. świadczy tą usługę - wniosek inni wykonawcy nie byli w stanie spełnić określonych wymogów. I dziwnym trafem oferta tegoż Wykonawcy w każdym przetargu była niższa od kwoty jaka Zamawiający przeznaczał na realizację zamówienia o "kilka" złotych.

Czy według Was:
1. Zamawiający działa w zgodzie z ustawa PZP i innymi aktami prawa obowiązującego w RP?
2. Jeżeli nie, to w jaki sposób można "zmusić" Zamawiającego przy stosowaniu procedury zamówienia opartej na art. 138o do stosowaniu prawa?

desmond
Posty: 126
Rejestracja: 3 września 2012, o 09:09

Re: Usługi społeczne - pstryczek w nos Wykonawcom?

Post autor: desmond »

Niestety nie oczekuj odpowiedzi od Zamawiających, bo nikt z forumowiczów nie podejmuje się odpowiedzi w takich tematach. Przetarg ewidentnie ułożony prawdopodobnie nie pod jedną, ale pod dwie miejscowe firmy, które złożą ofertę w Konsorcjum, stąd wymogi takie a nie inne (osobiście nie znam żadnej firmy, która miałaby dwie stacje monitoringu, stąd taki wniosek, ale oczywiście mogę się mylić). Napisz kto złożył ofertę, to odpowiedź sama się nasunie. Co do reszty wymogów, to zupełnie bez sensu jest żądać bankowozów, skoro nie ma tam konwojów, podobnie jak tylu pracowników (200 ludzi, choć do obsady jest potrzebne niecałe 5). Czy jest wadium? Jeśli nie, to złóżcie ofertę i zobaczcie co się będzie działo. Można oczywiście spróbować utworzyć konsorcjum kilkupodmiotowe złożone 2-3 miejscowych mniejszych wykonawców, ale jest to nieopłacalne, bo tort do podziału jest niewielki. Swoją drogą trzeba być wyjątkowym twardzielem, żeby w taki bezpośredni sposób ustawiać przetarg. Jeżeli we władzach tego Zamawiającego nie zasiada nikt z obecnej większości sejmowej, to może zainteresuje się tym CBA.

Awatar użytkownika
Janosik
Administrator
Posty: 16675
Rejestracja: 4 września 2008, o 11:43
Kontakt:

Re: Usługi społeczne - pstryczek w nos Wykonawcom?

Post autor: Janosik »

Warunki udziału w postępowaniu powinny być określane w sposób adekwatny dla przedmiotu zamówienia. Określają to przepisy.

Grzegorz B.
Posty: 5632
Rejestracja: 4 września 2008, o 12:09
Kontakt:

Re: Usługi społeczne - pstryczek w nos Wykonawcom?

Post autor: Grzegorz B. »

desmond pisze:
23 stycznia 2018, o 07:38
Niestety nie oczekuj odpowiedzi od Zamawiających, bo nikt z forumowiczów nie podejmuje się odpowiedzi w takich tematach.
Podjąłby się, ale byłoby dużo pisania. W dużym skrócie - zamawiający zachowuje się skandalicznie, ale ścieżka legalna (odwołanie) jest niestety wątpliwa. KIO odrzucało odwołania w zakresie postępowań prowadzonych na podstawie art. 138o. Nie wiem, czy odmienny wyrok sądu okręgowego w Olsztynie coś tu zmienił, czuję przez skórę, że niekoniecznie. Trwałoby to zatem długo (w międzyczasie zapewne umowa byłaby już zawarta, chyba że zamawiający by się przestraszył), a na dodatek rozstrzygnięcie, czy wszystkie te warunki są dyskryminujące, byłoby wbrew pozorom nie w każdym wypadku łatwe...
Grzegorz Bednarczyk w szponach zamówień

Awatar użytkownika
Janosik
Administrator
Posty: 16675
Rejestracja: 4 września 2008, o 11:43
Kontakt:

Re: Usługi społeczne - pstryczek w nos Wykonawcom?

Post autor: Janosik »

Grzegorz B. pisze:
24 stycznia 2018, o 08:18
... ale ścieżka legalna (odwołanie) jest niestety wątpliwa. ...
I dlatego w takich wypadkach polecam działania polegajace na poinformowaniu ogranu nadrzędnego. Wielu zamawiających liczy na to, że wykonawcy będą siedzieli cicho i w smutku przełkną gorycz porażki. Takim działaniom trzeba dawać zdecydowany opór. Wykonawca musi walczyć o swoje prawa.
Proszę pamiętać, że przetargi to nie tylko Pzp, a również K.c, a tam jest duży wahlarz możliwości dla działania dla wykonawcy, który nie jest pieniaczem, a piętnuje wadliwe zachowania zamawiającego.

desmond
Posty: 126
Rejestracja: 3 września 2012, o 09:09

Re: Usługi społeczne - pstryczek w nos Wykonawcom?

Post autor: desmond »

Dla niewtajemniczonych link do "ustawiacza" http://www.bip.rckik.cil.pl/site.php?pobierzSiwz.
Wpłynęła tylko jedna oferta, więc zapis był skuteczny, skoro zniechęcił wszystkich innych wykonawców z terytorium naszego kraju (a przynajmniej z północnej jego części).

Awatar użytkownika
kisu
Posty: 132
Rejestracja: 3 listopada 2008, o 09:38

Re: Usługi społeczne - pstryczek w nos Wykonawcom?

Post autor: kisu »

a ja proponuję złożenie wniosku o przeprowadzenie kontroli doraźnej do UZP z dokładnym opisem sytuacji i załączeniem dokumentów - a najlepiej aby taki wniosek poparło jeszcze kilku różnych wykonawców z branży - tu naprawdę widzę rażącą nieproporcjonalność stawianych warunków do przedmiotu zamówienia - i jeśli Urząd się tym zajmie to zamawiacz może mieć spory problem ;) nie lubię nieuzasadnionego pieniactwa, cwaniactwa, próby wymuszania czegoś na kimś "bo przecinek jest nie w tym miejscu" - ale w takiej sytuacji to jak to mówią "nóż w kieszeni sam się otwiera" - i choć sam pracuje po stronie zamawiaczy - to dla mnie właśnie takie karygodne przypadki powinny być w pierwszej kolejności kontrolowane ;) wszak tworzą nieprawdziwy obraz tych, którzy jak najlepiej starają się stosować PZP - a dalej mogą powodować psucie "branży" - bo jaki można mieć argument w rozmowie z szefostwem wskazując np. że taki warunek jest niezgodny bo nieproporcjonalny - jak szef odpowiada, że jego znajomy Kowalski inny szef tak robi od lat i nie ma żadnych problemów - a wy cały czas coś wymyślacie ..... :!:

ODPOWIEDZ