Strona 4 z 4

Re: Elektronizacja zamówień publicznych

: 12 października 2018, o 10:43
autor: monika13
Dzień dobry
czy ktoś się orientuje czy Platforma e-zamówienia będzie (podobnie jak miniPortal) powiązana z ePUAP?

Re: Elektronizacja zamówień publicznych

: 12 października 2018, o 20:38
autor: marekw2
Wygląda na to, że tak. Przeczytaj to https://www.uzp.gov.pl/aktualnosci/przy ... iniportalu
Zastanawia mnie jednak dział IV pkt. 3. sugerowanych zapisów: Otwarcie ofert jest jawne, Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert.
Czy mam przez to rozumieć, ze otwarcie ofert musi nastąpić w pomieszczeniu posiadającym dostęp do internetu, wyposażonym w komputer i projektor, bo jakoś nie wyobrażam sobie sytuacji gdy kilka, czasem kilkanaście osób stoi mi za plecami i obserwuje monitor, na którym pracowicie próbuję odszyfrować kolejne oferty. Przecież to potrwa kilka godzin.

Re: Elektronizacja zamówień publicznych

: 13 października 2018, o 09:44
autor: Janosik
Jawne, czyli będzie transmisja online w Internecie :-)

Re: Elektronizacja zamówień publicznych

: 2 listopada 2018, o 09:03
autor: jo
czy np wezwanie z 26 ust 1 z naszej strony musi być podpisane podpisem elektronicznym, nie wystarczy skan wysłany zwykłym meilem??

Re: Elektronizacja zamówień publicznych

: 5 listopada 2018, o 08:33
autor: Grzegorz B.
Nie ma przepisu zobowiązującego zamawiającego do użycia kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

Re: Elektronizacja zamówień publicznych

: 6 listopada 2018, o 20:43
autor: Janosik
Nie mniej jednak jest to wygodne.
Wielu wykonawców czeka na wprowadzenie e-dowodów, które miałyby funkcję podpisu elektronicznego.

Re: Elektronizacja zamówień publicznych

: 12 marca 2019, o 14:38
autor: jo
https://www.uzp.gov.pl/aktualnosci/odst ... zamowienia i ogólnej platformy nie będzie pewnie od 1 stycznia 2020 może być nieciekawie (producenci oprogramowania komercyjnego pewnie się ucieszą)

Re: Elektronizacja zamówień publicznych

: 13 marca 2019, o 07:59
autor: Tymek
jo pisze:
12 marca 2019, o 14:38
https://www.uzp.gov.pl/aktualnosci/odst ... zamowienia i ogólnej platformy nie będzie pewnie od 1 stycznia 2020 może być nieciekawie (producenci oprogramowania komercyjnego pewnie się ucieszą)
Moim zdaniem jest to wystarczający powód, żeby po raz drugi przesunąć elektronizację "małych zamówień". A może i wejście nowej ustawy pod tym pretekstem też zostanie odroczone.

Re: Elektronizacja zamówień publicznych

: 13 marca 2019, o 08:38
autor: Grzegorz B.
Janosik pisze:
6 listopada 2018, o 20:43
Wielu wykonawców czeka na wprowadzenie e-dowodów, które miałyby funkcję podpisu elektronicznego.
Te, które właśnie wprowadzono, zdaje się nie spełniają tych oczekiwań...

Re: Elektronizacja zamówień publicznych

: 13 marca 2019, o 15:00
autor: Janosik
Mówili, że będą miały wbudowany podpis kwalifikowany.

Re: Elektronizacja zamówień publicznych

: 14 marca 2019, o 09:01
autor: Grzegorz B.
Nie mają :)

https://obywatel.gov.pl/dokumenty-i-dan ... dokumencie:
E-dowód (czyli dowód osobisty wydany po 4 marca 2019 roku) służy dodatkowo do elektronicznej komunikacji z administracją publiczną i innymi podmiotami. Pozwala między innymi:
zalogować się do portali administracji publicznej, na przykład ePUAP,
elektronicznie podpisać dokumenty podpisem osobistym,
elektronicznie podpisać się w usługach online administracji publicznej,
korzystać z automatycznych bramek granicznych na przykład na lotniskach.
Podpis osobisty
— zaawansowany podpis elektroniczny umieszczany w e-dowodzie. W kontakcie z urzędem (podmiotem publicznym) jest tak samo ważny jak podpis własnoręczny. Możesz go też używać do załatwiania innych spraw — z firmami lub osobami, jeśli zgodzą się na to obie strony. Ty jako jedna strona i inna osoba lub firma jako druga strona.
Czyli podpis osobisty niespecjalnie zbliża się do podpisu kwalifikowanego.
Natomiast dowód ma zawierać "miejsce na certyfikat kwalifikowany podpisu elektronicznego":
certyfikat kwalifikowanego podpisu elektronicznego
Możesz go kupić u dostawcy komercyjnego i umieścić w swoim e-dowodzie.
Certyfikat będzie ważny przez czas, na jaki został wydany. Nawet gdy w tym czasie twój e-dowód zostanie unieważniony.
https://www.gov.pl/web/e-dowod/podpis-kwalifikowany:
Jeśli będziesz chciał korzystać z kwalifikowanego podpisu elektronicznego będziesz mógł do tego wykorzystać e-dowód. Będzie tam zapewniona przestrzeń na zamieszczenie elektronicznych danych, które umożliwiają składanie takiego podpisu. Dzięki temu będziesz miał jedną kartę (e-dowód), przy użyciu której będziesz mógł posługiwać się kwalifikowanym podpisem elektronicznym dowolnego dostawcy certyfikatów.
Nie wiem, czy dostawcy są przygotowani na wykorzystanie e-dowodu jako nośnika podpisu kwalifikowanego, to trzeba byłoby sprawdzić...

Re: Elektronizacja zamówień publicznych

: 14 marca 2019, o 18:49
autor: Janosik
Byłoby to dziwne gdyby komercyjne firmy niejako za darmo dały wszystkim kwalifikowane podpisy.

Re: Elektronizacja zamówień publicznych

: 11 kwietnia 2019, o 10:38
autor: Max
Przesunięcie elektronizacji i info. o skanie oferty:
https://biznes.gazetaprawna.pl/artykuly ... ferty.html

Re: Elektronizacja zamówień publicznych

: 12 kwietnia 2019, o 08:06
autor: Grzegorz B.
Janosik pisze:
14 marca 2019, o 18:49
Byłoby to dziwne gdyby komercyjne firmy niejako za darmo dały wszystkim kwalifikowane podpisy.
Kto mówi, że za darmo? :)

Re: Elektronizacja zamówień publicznych

: 26 kwietnia 2019, o 12:41
autor: michalkiso
Są różna stanowiska i różne interpretacje, w następującym temacie:
1. Szerokie rozumienie "oferty" o której mowa w art. 10a ust. 5 - wobec tego dokumenty typu wykaz usług, robót, oświadczenia z Rozporządzenia, sporządzone w oryginale w postaci elektronicznej muszą być podpisane podpisem kwalifikowanym"
2. Wąskie rozumienie "oferty" o której mowa w art. 10a ust. 5 - wobec tego dokumenty typu wykaz usług, robót, oświadczenia z Rozporządzenia, sporządzone w oryginale w postaci elektronicznej nie muszą być podpisane podpisem kwalifikowanym. Ba, mogą nie zawierać informacji o osobie je sporządzającej"
Do którego stanowiska przychylają się forumowicze?
A takie zobowiązanie podmiotu trzeciego wypełnione papierowo i zeskanowane to oryginał czy kopia? A jak oryginał (bo intencja i kontekst wystawienia wskazują na chęć złożenia oryginału) to w wąskim rozumieniu oferty musi być podpisane czy też nie?

Re: Elektronizacja zamówień publicznych

: 26 kwietnia 2019, o 22:34
autor: Grzegorz B.
Gdyby należało rozumieć ofertę "szeroko", to po co byłby wymieniany tam JEDZ? ;)

Re: Elektronizacja zamówień publicznych

: 28 kwietnia 2019, o 10:53
autor: Janosik
Pamiętam, że jakiś czas temu był wyrok sądu, że oferta to formularz ofertowy wraz z załącznikami.

Re: Elektronizacja zamówień publicznych

: 29 kwietnia 2019, o 09:22
autor: michalkiso
No to jak wąsko, to co z tym zeskanowanym zobowiązaniem - kopia czy oryginał? Podpisane czy nie?
Osobiście nie wymagam podpisu dla dokumentów z rozporządzenia, natomiast dla zobowiązania robię wyjątek - brak podpisu na elektronicznym oryginale jest dowodem niewystarczającym do udowodnienia, że wykonawca realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami podmiotu.

Re: Elektronizacja zamówień publicznych

: 30 kwietnia 2019, o 08:25
autor: Grzegorz B.

Re: Elektronizacja zamówień publicznych

: 14 maja 2019, o 19:27
autor: michalkiso
No to temat elektronizacji zamówień można wsadzić na półkę "u nas się nie przyjęło"
Odwołujący zarzucił Zamawiającemu naruszenie art. 89 ust. 1 pkt 7b Pzp poprzez zaniechanie odrzucenia oferty wykonawcy, który złożył Zamawiającemu „dokument gwarancji ubezpieczeniowej” sporządzony na piśmie, z podpisem własnoręcznym przedstawiciela gwaranta. W ocenie Odwołującego wadium wniesione w formir gwarancji ubezpieczeniowej z jednej strony winno mieć postać oryginału, tj. dokumentu pochodzącego od ubezpieczyciela, a z drugiej strony winno zostać przekazane za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

W wyroku z dnia 14 marca 2019 r., KIO 338/19, Krajowa Izba Odwoławcza uznała, że w przypadku wadium najistotniejsze znaczenie ma spełnienie jego celu, nie zaś sposób zakomunikowania zamawiającemu o jego ustanowieniu.

W tym kontekście Krajowa Izba Odwoławcza zwróciła uwagę, że dokument potwierdzający wniesienie wadium został Zamawiajacemu doręczony w przeddzień upływu terminu składania ofert, a jego treść nie była przedmiotem sporu.

W ocenie składu orzekającego niewątpliwie oferta byłą zabezpieczona jedną z form wadium określonych w ustawie Pzp, a Zamawiający na podstawie posiadanego dokumentu, był uprawniony do żądania od gwaranta kwoty wadium.

Krajowa Izba Odwoławcza uznała, że zarzut Odwołującego zasadzał się de facto na formalistycznym poglądzie o wyższości kwestii technicznych, tj. sposobu przekazania dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium nad istota wadium, jaką jest zabezpieczenie zamawiającego przed nierzetelnym wykonawcą.
No to ile w zamówieniach mamy takich dokumentów, co do których nie jest istotna forma techniczna przekazania a ich istota i cel. No wszystkie, prócz wprost w ustawie wymienionej oferty i oświadczeń. Ale zaraz, zaraz niedługo może i tu zostanie dokonana wykładnia celowościowa ....
:lol:

Re: Elektronizacja zamówień publicznych

: 1 sierpnia 2019, o 11:30
autor: pipi
Przeprowadzam przetargi na przewóz zwłok. Ze względów technicznych startują w nich po jednym lub dwóch wykonawców z danego terenu. Przez ponad dziesięć lat "nauczyłem" ich jak ważne jest terminowe złożenie oferty, jej prawidłowe wypełnienie i podpisanie, co to RNC oraz wiele innych niuansów. Gdy teraz dowiedzą się że oferty trzeba złożyć tylko elektronicznie i podpisać je kwalifikowanym podpisem ...... (tutaj następuje wiele słów, którymi zostanę zasypany najpierw ja, a później rządzący) :lol:

P.S.
Pytanie czy będzie można zlecić jakiejś firmie złożenie oferty w imieniu wykonawcy ze względu na to że wykonawca nie posiada "podpisu".

Re: Elektronizacja zamówień publicznych

: 5 sierpnia 2019, o 13:45
autor: stas
pipi pisze:
1 sierpnia 2019, o 11:30
Pytanie czy będzie można zlecić jakiejś firmie złożenie oferty w imieniu wykonawcy ze względu na to że wykonawca nie posiada "podpisu".
Sprawę załatwi notarialne uwierzytelnienie odpisu/kopii pełnomocnictwa.

Firma bez podpisu elektronicznego udzieli "papierowego" pełnomocnictwa komuś, kto taki podpis ma, a notariusz uwierzytelni odpis/kopię tego "papierowego" pełnomocnictwa swoim podpisem elektronicznym.

Re: Elektronizacja zamówień publicznych

: 6 sierpnia 2019, o 09:03
autor: Tymek
stas pisze:
5 sierpnia 2019, o 13:45
pipi pisze:
1 sierpnia 2019, o 11:30
Pytanie czy będzie można zlecić jakiejś firmie złożenie oferty w imieniu wykonawcy ze względu na to że wykonawca nie posiada "podpisu".
(...) notariusz uwierzytelni odpis/kopię tego "papierowego" pełnomocnictwa swoim podpisem elektronicznym.
Niestety - tylko w teorii. Notariusze przepis o elektronicznym poświadczeniu zgodności kopii z okazanym dokumentem (art. 97 par. 2 Prawa o notariacie) uważają za martwy i poświadczeń nie dokonują. Podobno przeszkodą jest brak "jakichś" przepisów wykonawczych, szczegółów nie znam.

Jeżeli ktoś ma informacje o odmiennej praktyce - będę wdzięczny za wypowiedź w tym wątku.

Re: Elektronizacja zamówień publicznych

: 7 sierpnia 2019, o 08:49
autor: Grzegorz B.
Tymek pisze:
6 sierpnia 2019, o 09:03
Niestety - tylko w teorii. Notariusze przepis o elektronicznym poświadczeniu zgodności kopii z okazanym dokumentem (art. 97 par. 2 Prawa o notariacie) uważają za martwy i poświadczeń nie dokonują. Podobno przeszkodą jest brak "jakichś" przepisów wykonawczych, szczegółów nie znam.

Jeżeli ktoś ma informacje o odmiennej praktyce - będę wdzięczny za wypowiedź w tym wątku.
Cześć, chyba kiedyś rozmawialiśmy o tym przez telefon i wykonawca, z którym miałem do czynienia, zrealizował jednak elektroniczne poświadczenie papierowego pełnomocnictwa przez notariusza. Bodaj w Lublinie, bo on z tamtych stron...

Re: Elektronizacja zamówień publicznych

: 9 sierpnia 2019, o 11:25
autor: Tymek
Grzegorz B. pisze:
7 sierpnia 2019, o 08:49
Cześć, chyba kiedyś rozmawialiśmy o tym przez telefon i wykonawca, z którym miałem do czynienia, zrealizował jednak elektroniczne poświadczenie papierowego pełnomocnictwa przez notariusza. Bodaj w Lublinie, bo on z tamtych stron...
Muszę zatem przepytać znowu znajomych rejentów na tę okoliczność - ale to już we wrześniu, po urlopie... :)