Strona 1 z 1

Wyjaśnienie do Urzędu Marszałkowskiego

: 13 września 2019, o 08:13
autor: ditka1
Jak byście odpowiedzieli Urzędowi Marszałkowskiemu w odniesieniu do takiego zarzutu: Zamówienie podzielone na 5części. Zamawiający w siwz napisał że Wykonawca może złożyć ofertę na jedną lub wszystkie części zamówienia. Nie było tutaj zamiaru takiego że Wykonawca może złożyć ofertę na 1 lub 5 części tylko że może złożyć ofertę na tyle części na ile chce :) Urząd Marszałkowski doczepił się słowa wszystkie i prosi o wyjaśnienie. Zasugerowaliśmy sie słowem z ogłoszenia o zamówieniu, bo tam jest: Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu
do:
wszystkich części
Pomożecie stworzyć jakieś merytoryczne wyjaśnienie? :)