Strona 1 z 1

Zmiana terminu realizacji umowy

: 24 lipca 2020, o 14:25
autor: daw3006
Jako wykonawca mam pewne dylemat dotyczący zmiany terminu realizacji zadania. Zmawiający w maju tego roku ogłosił przetarg na realizacji remontu budynku. Jako kryteria zamówienia przyjął cenę, okres gwarancji, oraz termin realizacji zamówienia. Punkty za ostatnie kryterium były liczone w następujący sposób: należało podać ilość dni skrócenia w stosunku do terminu 18.12.2020- im więcej dni skrócenia tym więcej punktów i krótszy czas realizacji. Cenowo byliśmy powyżej kwoty inwestorskiej, ale wygraliśmy dzięki dużemu skróceniu terminu realizacji. Wszystko było ok, do momentu kiedy inna firma wniosła odwołanie do KIO na odrzucenie jej oferty. Zmawiający wystąpił o wydłużenie terminu związania z ofertą. Aby nie zostać odrzuconym z postępowania musieliśmy wyrazić zgodę na wydłużenie terminu związania z ofertą. Z racji pandemia rozprawa w KIO odbyła się dopiero w tym tygodniu (ponad dwa miesiące od terminu złożenia ofert). Odwołanie zostało oddalone, a Zmawiający przymierza się do wyboru najkorzystniejszej oferty. Wybór padnie na naszą firmę, ale z racji wydłużającej się procedury wyboru oferty, nie będziemy w stanie zrealizować zadnia w zaproponowanym terminie.
Pytanie brzmi, czy Zmawiający może wydłużyć termin realizacji o czas między wniesieniem odwołania do KIO,a dokonaniem wyboru najkorzystniejszej oferty? Wina ewidentnie nie leży po stronie wykonawcy i trudno od niego wymagać, aby w ofercie przewidywać czas na ewentualne odwołania. Można powiedzieć, że Zmawiający tak skonstruował warunki SIWZ, że termin realizacji zadania defacto biegnie od momentu złożenia oferty, a nie od momentu podpisania umowy. Zawsze możemy nie podpisać umowy, ale wtedy nasze miejsce wskoczy konkurencja, czego chcemy uniknąć.