Może jeszcze nie wszyscy z Państwa zauważyli, że portal UZP przeszedł metamorfozę. Zmiany te są widoczne zarówno w szacie graficznej, jak i w funkcjonalności. Jedną z ciekawszych funkcji udostępnionych przez UZP jest wyszukiwarka orzeczeń
Narzędzie dostępne jest na stronie https://orzeczenia.uzp.gov.pl/

roboty zamienne, rozliczenie ryczałtowe, wzrost wynagrodzenia

Niech się mury pną do góry kiedy dłonie chętne są, budujemy betonowy, nowy dom

Moderator: Janosik

ODPOWIEDZ
beataf1
Posty: 182
Rejestracja: 30 września 2011, o 15:09

roboty zamienne, rozliczenie ryczałtowe, wzrost wynagrodzenia

Post autor: beataf1 » 23 maja 2019, o 15:02

PN- procedura krajowa- podpisaliśmy umowę na budowę oświetlenia ulicznego; dokumentacja techniczna zakładała założenie opraw sodowych a teraz chcielibyśmy zmienić je na oprawy LED. Wykonawca zgadza się na dokonanie zmiany tylko kwestia jak je zlecić .

W umowie mam zapisy zezwalające na taką zmianę:
-Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmiany materiałów lub urządzeń przedstawionych w ofercie przetargowej pod warunkiem, że zmiany te będą korzystne dla Zamawiającego. Będą to okoliczności: powodujące obniżenie kosztu poniesionego przez Zamawiającego na eksploatację i konserwację wykonanego przedmiotu umowy
- Zamawiający dopuszcza możliwość wystąpienia w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia konieczności wykonania robót zamien-nych, czyli robot które zastępują roboty przewidziane w umowie robotami skutkującymi zwiększeniem bezpieczeństwa realizacji ro-bót lub usprawnieniem procesu budowy, w sytuacji gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne do prawidłowego, tj. do zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi przepisami, wykonania przedmiotu zamówienia. Roboty zamienne, mogą zostać wykonane na podstawie aneksu do umowy sporządzonego w oparciu o protokół konieczności.

Problem jest taki że przy zmianie opraw wzrasta wartość wynagrodzenia o jakieś 3,7% a rozliczenie jest ryczałtowe- czy w takim przypadku można zastosować art. 144 ust. 1 pkt. 6 ustawy

Pozdrawiam Beata

ODPOWIEDZ