Aneks do gwarancji wadialnej

Siała baba mak, nie wiedziała jak

Moderator: Janosik

ODPOWIEDZ
Vega
Posty: 14
Rejestracja: 18 lutego 2014, o 08:19

Aneks do gwarancji wadialnej

Post autor: Vega »

Przetarg unijny. Wykonawca do oferty załączył gwarancję wadialną - prawidłową, podpisaną podpisem kwalifikowanym przez wystawcę gwarancji. Do gwarancji został wystawiony aneks zmieniający okres jej ważności. Aneks został załączony do oferty jako kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez wykonawcę (skan papierowego aneksu podpisany podpisem elektronicznym przez wykonawcę). Proszę o potwierdzenie, albo wyprowadzenie z błędu - czy oferta jest do odrzucenia. (KIO 1634/17 - "W odniesieniu do gwarancji wadialnej (…) wykonawca zobowiązany jest do złożenia zamawiającemu oryginału takiej gwarancji przed upływem terminu składania ofert. (…) Oczywiste jest, że także w przypadku przedłużenia ważności wadium przedłużenie to powinno nastąpić w takiej formie, w jakiej gwarancja została wniesiona.").

ODPOWIEDZ